06 phường trực thuộc
Author: Test Test Updated: 12/09/2017 Views: 10490

Ủy ban nhân dân Phường Hòa An
Địa chỉ: 01 Hòa An 6 - Phường Hòa An - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
Email: ubndphoaan@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363 660 253
Website: www.hoaan.danang.gov.vn

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủy ban nhân dân Phường Khuê Trung
Địa chỉ: 128 Cách mạng tháng 8 - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
Email: ubndpkhuetrung@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363 846 213
Website: www.khuetrung.danang.gov.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủy ban nhân dân Phường Hòa Xuân
Địa chỉ: 01 Hòa An 611 Hoàng Ngân - Phường Hòa Xuân - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
Email: ubndphoaxuan@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363 846 494
Website: www.hoaxuan.danang.gov.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủy ban nhân dân Phường Hòa Thọ Đông
Địa chỉ: 92 Nguyễn Nhàn - Phường Hòa Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
Email: ubndphoathodong@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363 879 272
Website: www.hoathodong.danang.gov.vn

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủy ban nhân dân Phường Hòa Thọ Tây
Trụ sở cơ quan: UBND Phường Hòa An - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
Địa chỉ: Tổ 8 - Phường Hòa Thọ Tây - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
Email: ubndphoathotay@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363 675 251
Website: www.hoathotay.danang.gov.vn

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủy ban nhân dân Phường Hòa Phát
Địa chỉ: 498 Tôn Đản - Phường Hòa Phát - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng.
Email: ubndphoaphat@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363
Website: www.hoaphat.danang.gov.vn

Category:

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang