Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
10 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 56/2017/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định Lĩnh vực khác Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 09/05/2017 01/07/2017
2 49/2017/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định Bưu chính-Viễn thông Nghị định số 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 24/04/2017 24/04/2017
3 47/2017/NĐ-CP Chính Phủ Nghị Định Lĩnh vực khác Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017 01/07/2017
4 14/CT-TTg Chính Phủ Chỉ thị Tài chính-Ngân sách Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 19/4/207 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017 19/04/2017 19/04/2017
5 Kế hoạch số 309/KH-UBND UBND quận Cẩm Lệ Kế hoạch Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 29/3/2017 về thực hiện Đề án "Phát triển văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016-2020" trong năm 2017 29/03/2017 29/03/2017
6 102/2016/QH13 Quốc Hội Nghị Định Lĩnh vực khác Luật số 102/2016/QH13 của Quốc hội : Luật Trẻ em 05/04/2016 01/06/2017
7 01 /2015 /QĐ-UBND UBND quận Cẩm Lệ Quyết định Cải cách hành chính Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ 30/12/2015 06/01/2016
8 96/2015/QH13 Quốc Hội Luật Trưng cầu ý dân Luật trưng cầu ý dân 25/11/2015 01/07/2016
9 91/2015/QH13 Quốc Hội Luật Dân sự Bộ luật dân sự 24/11/2015 01/01/2017
10 15/2015/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Hộ tịch Quy định chi tiết thi hành 01 số điều của Luật Hộ tịch và NĐ 123… 16/11/2015 02/01/2016

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 8 1 1 0 4 4 8
Hôm nay: 4.021
Hôm qua: 2.203
Tuần này: 23.439
Tháng này: 116.823
Tổng cộng: 8.110.448