Hướng phát triển du lịch ở Cẩm Lệ - Đà Nẵng 11/11/2008

Cẩm Lệ là địa phương có nhiều lợi thể để phát triển du lịch - dịch vụ nhờ vào sự đa dạng, phong phú về tiềm năng như du lịch làng nghề, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái và ...

Mức chuẩn mới để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 01/09/2008

 

Quản lý video Quản lý video