Kết quả công nhận trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 11/11/2020

Bộ Thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định 3710/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 04/11/2020

Công điện số 07/CĐ-UBND của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ứng phó với cơn bão số 9 (Molave) 26/10/2020

Công điện số 1470/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 9 (Molave) 26/10/2020

Kết quả xét tuyển công chức phường thuộc quận Cẩm Lệ năm 2020 16/10/2020

Hướng dẫn lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 02/10/2020

Quyết định của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16/12/2019 của BTV Thành ủy thực hiện Ngị Quyết... 24/09/2020

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ THỰC HIỆN CHO VAY THEO QUYẾT ĐỊNH 3212/QĐ-UBND NGÀY 29/8/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỂ CHO CÁC HỘ GIA... 15/09/2020

Kết quả thi thực hành giáo án đối với vị trí Giáo viên THCS-môn Thể dục tại vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm 2020 14/09/2020

Về việc tuyển dụng công chức phường năm 2020 17/08/2020

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn