Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với UBND quận và các ngành chức năng của quận về giải quyết đơn công dân 01/10/2019

Nội dung phiên họp liên tịch quý III năm 2019 của Thường trực HĐND quận 16/09/2019

Lịch tiếp Công dân tháng 9/2019 của Chủ tịch HĐND quận và Đại biểu HĐND TP KV Cẩm Lệ 10/09/2019

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với UBND quận về phản ánh của cử tri đối với các vướng mắc , tồn tại trong thực hiện một số thủ... 21/08/2019

Lịch tiếp Công dân tháng 6/2019 của Thường trực HĐND quận và Đại biểu HĐND TP khu vực Cẩm Lệ 13/06/2019

Triệu tập kỳ họp họp thứ 8 (bất thường) Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 11/06/2019

Lịch tiếp Công dân tháng 3/2019 của Chủ tịch HĐND quận và Đại biểu HĐND TP khu vực Cẩm Lệ 11/03/2019

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với VNPT Đà Nẵng về xây dựng "đô thị thông minh" 07/11/2018

Lịch tiếp Công dân tháng 10/2018 12/10/2018

Nội dung phiên họp liên tịch quý III năm 2018 của Thường trực HĐND quận 09/10/2018

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn