Nghị Quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2017
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/07/2017 Lượt xem: 15 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn