Nội dung phiên họp liên tịch quý III năm 2018 của Thường trực HĐND quận
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 09/10/2018 Lượt xem: 21 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn