Kỳ họp thứ 7, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 24/12/2018 Lượt xem: 46


1. Nghị Quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 7

2. Nghị Quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

3. Nghị Quyết về nhiệm vụ năm 2019

4. Nghị Quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

5. Nghị Quyết bổ sung danh mục công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách quận giai đoạn 2018-2020

6. Nghị Quyết về danh mục công trình và kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019

 


 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn