Ban KTXH-HĐND quận giám sát công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn quận và triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 20/08/2019 Lượt xem: 15

Thực hiện chương trình giám sát năm 2019, Ban KT-XH HĐND quận tổ chức buổi làm việc với các ngành thuộc UBND quận về giám sát chuyên đề công tác quản lý quy hoạch, thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa quận trong năm 2019.


Tham dự buổi làm việc có PCT HĐND quận-ông Đinh Thanh, Trưởng Ban KTXH, Trưởng đoàn giám sát-bà Nguyễn Thị Việt Hiền; cùng các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 47/QĐ-HĐND ngày 15/3/2019 của Ban KT-XH HĐND quận; Thủ trưởng và cán bộ giúp việc phòng QLĐT, TN&MT quận.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, các đơn vị thông qua báo cáo, trao đổi và nêu lên những hạn chế, vướng mắc cũng như các đề xuất kiến nghị đối với công tác phối hợp với sở, ngành thành phố trong quản lý quy hoạch ở địa phương; việc tổng hợp và xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; đặc biệt là công tác phối hợp quản lý đất đai ở các phường hiện nay, nhất là khi cán bộ địa chính phường thực hiện chủ trương luân chuyển, cán bộ chuyên môn của phòng TN&MT quận hiện nay bị thiếu hụt; công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách địa chính còn hạn chế và không được thường xuyên./.

                                                                                              Ban KT-XH


 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn