Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với UBND quận và các ngành chức năng của quận về giải quyết đơn công dân
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/10/2019 Lượt xem: 27 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn