Họp liên tịch giữa thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN quận để chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2020
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 04/11/2020 Lượt xem: 119

Ngày 03/11/2020, Thường trực HĐND quận chủ trì phiên họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN quận và các ngành, đơn vị liên quan để thống nhất nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND quận.


Tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Việt Hiền - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận, ông Hồ Văn Khoa - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận, ông Đinh Thanh QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận, Lãnh đạo UBMTTQVN quận, 02 Ban HĐND quận, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND và UBND quận, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND quận, các ngành chuyên môn, ngành Nội chính thuộc quận và đại diện Thường trực HĐND 6 phường.

Bà Nguyễn Thị Việt Hiền - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận đang triển khai nội dung buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Đinh Thanh đại diện Thường trực HĐND quận thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động quý III/2020 thực hiện Nghị quyết HĐND quận, nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND quận và và một số nhiệm vụ có liên quan. Ông Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận thông qua báo cáo tóm tắt nội dung giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư công dân, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND quận, ý kiến phát biểu của UBMTTQVN quận cùng với ý kiến thảo luận của thành viên dự họp. Chủ trì phiên họp đã đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, mưa lũ kéo dài đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung của quận; một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết HĐND quận đã được chỉ đạo để các ngành, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, đạt kết quả. Thống nhất tổ chức kỳ họp HĐND quận cuối năm với thời gian 1,5 ngày, dự kiến vào ngày 15,16/12/2020. Qua đó, đề nghị UBND quận tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước kỳ họp, cụ thể: chỉ đạo và đôn đốc công tác thu ngân sách đạt yêu cầu theo chủ trương của Ban Thường vụ Quận ủy đã đề ra, tiếp tục thực hiện các nội dung chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng nhất là 04 công trình trọng điểm để tiếp tục triển khai thi công theo kế hoạch,.. Tiếp tục phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị thành phố quan tâm giải quyết các kiến nghị cử tri kéo dài nhiều năm, đồng thời không để tồn đọng đơn thư, khiếu nại của công dân trước kỳ họp. Đề nghị các ngành nội chính, các đơn vị chuyên môn của quận chuẩn bị tốt nội dung báo cáo giải trình theo lịch làm việc của Thường trực HĐND quận để kịp thời báo cáo xin chủ trương BTV Quận ủy trước kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND các phường kịp thời tổng hợp kiến nghị, bức xúc cử tri phát sinh ở địa phương; tiếp tục giám sát kết quả giải quyết KNCT của các ngành; đôn đốc, giám sát UBND phường trong lập danh mục công trình kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp HĐND phường theo quy định./.

Ban KT-XH


 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn