Lịch tuần 15 của Thường trực HĐND quận 09/04/2019

Lịch tuần 14 của Thường trực HĐND quận 02/04/2019

Lịch tuần 13 của Thường trực HĐND quận 26/03/2019

Lịch tuần của Thường trực HĐND quận 19/03/2019

Lịch tuần của Thường trực HĐND quận 12/03/2019

Lịch tuần của Thường trực HĐND quận 05/03/2019

Lịch tuần của Thường trực HĐND quận 26/02/2019

Lịch tuần 07/2019 của Thường trực HĐND quận 19/02/2019

Lịch tuần 04/2019 của Thường trực HĐND quận 23/01/2019

Lịch tuần 03/2019 của Thường trực HĐND quận 15/01/2019

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236).3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157