Lịch tuần 34/2019 của Thường trực HĐND quận 20/08/2019

Lịch tuần 32/2019 của Thường trực HĐND quận 06/08/2019

Lịch tuần 31/2019 của Thường trực HĐND quận 30/07/2019

Lịch tuần 30/2019 của Thường trực HĐND quận 23/07/2019

Lịch tuần 26/2019 của Thường trực HĐND quận 25/06/2019

Lịch tuần 25/2019 của Thường trực HĐND quận 18/06/2019

Lịch tuần 24/2019 của Thường trực HĐND quận 11/06/2019

Lịch tuần 23/2019 của Thường trực HĐND quận 04/06/2019

Lịch tuần 22/2019 của Thường trực HĐND quận 28/05/2019

Lịch tuần 21/2019 của Thường trực HĐND quận 21/05/2019

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn