Lịch tuần 41/2019 của Thường trực HĐND quận 08/10/2019

Lịch tuần 40/2019 của Thường trực HĐND quận 01/10/2019

Lịch tuần 39/2019 của Thường trực HĐND quận 24/09/2019

Lịch tuần 38/2019 của Thường trực HĐND quận 17/09/2019

Lịch tuần 37/2019 của Thường trực HĐND quận 10/09/2019

Lịch tuần 35/2019 của Thường trực HĐND quận 27/08/2019

Lịch tuần 34/2019 của Thường trực HĐND quận 20/08/2019

Lịch tuần 32/2019 của Thường trực HĐND quận 06/08/2019

Lịch tuần 31/2019 của Thường trực HĐND quận 30/07/2019

Lịch tuần 30/2019 của Thường trực HĐND quận 23/07/2019

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn