Lịch Tiếp công dân T1/2019 11/01/2019

Lịch Tiếp công dân T11/2018 13/11/2018

Lịch tiếp công dân tháng 9 12/09/2018

Lịch tiếp công dân tháng 7 11/07/2018

Lịch tiếp công dân tháng 6 12/06/2018

Lịch tiếp công dân tháng 5/2018 của Thường trực HĐND quận Cẩm Lệ 09/05/2018

Lịch Tiếp công dân T4/2018 05/04/2018

Lịch Tiếp công dân tháng 01/2018 08/01/2018

Lịch Tiếp công dân T11/2017 12/12/2017

Lịch Tiếp công dân T12/2017 12/12/2017

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn