Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Nam Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.158 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn