Lịch tiếp Công dân tháng 6/2019 của Thường trực HĐND quận và Đại biểu HĐND TP khu vực Cẩm Lệ 13/06/2019

Triệu tập kỳ họp họp thứ 8 (bất thường) Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 11/06/2019

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với VNPT Đà Nẵng về xây dựng "đô thị thông minh" 07/11/2018

Thông báo nội dung họp liên tịch quý III/2018 của HĐND quận 12/10/2018

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với các ngành để nghe báo cáo về việc giải quyết đơn của ông Ngô Minh Đấu 12/09/2018

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với các ngành để nghe báo cáo về việc giải quyết đơn của bà Phan Thị Cho 12/09/2018

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với UBND quận về "Phương án kiến trúc phố ẩm thực Thăng Long" và Đề án "Phát triển các chợ trên... 29/08/2018

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018 23/08/2018

Lịch tiếp Công dân tháng 7/2018 của TT HĐND quận và ĐB HĐND TP khu vực Cẩm Lệ 11/07/2018

Kết luận của Thường trực HĐND quận về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận 15/06/2018

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận 

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157

Email: quancamle@danang.gov.vn