Mặt trận phường Hoà Thọ Đông: khen thưởng các gia đình thực hiện tốt mô hình “Tộc họ không có con cháu vi phạm pháp luật”
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 26/11/2022 Lượt xem: 113


Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình và vai trò của các Chi, Phái tộc trong việc tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng đô thị văn minh, vừa qua, nhân dịp giỗ, chạp tại các Chi, Phái tộc, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phối hợp cùng Công an phường Hoà Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) tổ chức khen thưởng, tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu, học sinh giỏi vượt khó của Hội đồng gia tộc các Chi, Phái tộc trong mô hình “Tộc họ không có con cháu vi phạm pháp luật”.

Thông qua hoạt động này, nhằm động viên các em học sinh, các hộ gia đình trong thời gian đến tiếp tục tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại Hội đồng gia tộc và của địa phương.