Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận cẩm Lệ tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 06/01/2023 Lượt xem: 221

Sáng ngày 06/01/2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận cẩm Lệ tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Quang cảnh Hội nghị

Tính đến ngày 31/12/2022, toàn quận có 10.161 khách hàng còn dư nợ với tổng số 491 tỷ đồng, tăng 67 tỷ đồng so với năm 2021, đạt và vượt kết hoạch theo Nghị quyết Ban Đại diện thành phố đề ra. Doanh số cho vay đạt gần 200 tỷ đồng, với 2.777 lượt khách hàng được vay vốn. Bên cạnh đó, ngân hàng CSXH quận cho vay 66 lượt hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống. Duy trì, mở rộng, tạo việc làm cho trên 2.400 lao động. Trên 300 khách hàng là HSSV, cơ sở giáo dục mầm non, khách hàng khác được vay để trang trải chi phí học tập, phục hồi kinh doanh, mua nhà ở xã hội….. Công tác phối hợp giữa NH CSXH và các tổ chức chính trị-xã hội nhận uỷ thác ngày càng được gắn kết, nâng cao chất lượng về các nội dung uỷ thác. Toàn quận có 100% phường được xếp loại chất lượng tín dụng chính sách đạt loại tốt.

Đ/c Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại Hội nghị

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách, các đối tượng thụ hưởng có vốn kịp thời để đầu tư phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm và trang trải các chi phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách cũng đã góp phần ngăn chặn tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách,

an sinh xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2022 

Tại hội nghị, UBND quận Cẩm Lệ đã khen thưởng cho 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách, an sinh xã hội trên địa bàn năm 2022./.

NHCSXH Cẩm Lệ