Hoà Xuân tăng cường cải cách hành chính
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 05/01/2023 Lượt xem: 156

UBND phường Hoà Xuân vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Công tác cải cách hành chính được phường Hoà Xuân xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và coi đó là động lực then chốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Vì thế, phường đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn; Đầu tư, cải tạo, nâng cấp lại bộ phận một cửa để thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân. UBND phường tăng cường vận động nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Ưu tiên thời gian và nguồn lực để tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ trực tuyến vào phần mềm một cửa điện tử. Qua đánh giá, mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đạt 100%.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, phường Hoà Xuân thực hiện thí điểm số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Phấn đấu giảm thời gian giải quyết TTHC trực tuyến từ 30% đến 50% thời gian so với thời gian giải quyết TTHC trực tiếp; Phấn đấu 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết bằng hình thức trực tuyến./.

Hồng Hạnh