Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Hạ tầng cụm công nghiệp quận Cẩm Lệ
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 250.000.000.000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 20/05/2019
Ngày kết thúc 20/05/2021
Loại hình tài trợ Ngân sách
Nhà tài trợ Ngân sách thành phố
Tình trạng Đang triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang