Cụm thi đua quận, huyện phát động phong trào thi đua năm 2020 29/05/2020

Mới đây, tại quận Cẩm Lệ, cụm thi đua quận, huyện thành phố Đà Nẵng tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2020.

Cẩm Lệ thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự 28/02/2020

Sáng ngày 27-2, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân Đội Cảnh sát hình sự, công an quận vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hì...

Về việc tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc quận Cẩm Lệ năm 2018 16/01/2019

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có đóng góp trong công tác An sinh xã hội quận giai đoạn 2012 - 2017 05/07/2017

Khen thưởng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2017 01/07/2017

Khen thưởng đột xuất cho các cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy 06/2016 23/02/2017

Tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc quận Cẩm Lệ năm 2016. 07/02/2017

Danh sách các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ khen thưởng năm 2015 19/11/2015

Quyết định 4133/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 v/v tặng giấy khen và cấp kinh phí tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong việc thực hi... 03/03/2015

Quyết định 4083/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 về việc công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm của CB,CC,VC quận Cẩm Lệ 03/03/2015

Quản lý video Quản lý video

Chung nhan Tin Nhiem Mang