Lê Quang Nam Bí thư 0905939866 - 3698787
Nguyễn Thị Việt Hiền Phó Bí thư Thường trực 0905168212 - 3698728
Hồ Văn Khoa Phó Bí Thư 0914010001
Trần Anh Đức Chủ tịch 0905455455 - 3675623
Đinh Thanh Phó Chủ tịch 0913452785 - 3675623
Hồ Văn Khoa Chủ tịch 0914010001 - 3676777
Nguyễn Xuân Tiến Phó Chủ tịch TT 0913424446 - 3674158
Võ Thiên Sinh Phó Chủ tịch 0914031506 - 3674090
Phạm Thị Nhàn Chủ tịch 0937002125 - 3674209
Nguyễn Thị Lý Phó Chủ tịch 0935282389 - 3674208
Trần Tuấn Phó Chủ tịch 0905924776 - 3674208
Thông tin liên hệ Khối Quận ủy
Author: Test Test Updated: 27/09/2017 Views: 39143

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

Văn phòng

Chánh VP

Trần Văn Hùng

0905258248

2221781

Phó Chánh VP

Ngô Tuấn Anh Việt

0935040977

3698850

Phó Chánh VP

Hồ Văn Quốc Đại

0935060582

2221781

Ban Tuyên giáo 

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Hoa

0903595496

3674181

Phó T/Ban

Lê Đức Bút

0903517206

3674278

Phó T/Ban

Trần Thị Kim Phượng

0905233339

2246181

Ban Dân vận 

Trưởng ban

Phạm Thị Nhàn

0937002125 

3676155

Phó T/ban

Đặng Văn Dũng

0905070699

3674183

Phó T/ban

Lê Ánh Đông

0935151978

Ban Tổ chức

Phó T/ban phụ trách

Nguyễn Văn Quyết   

0905224246

3698724

Phó T/ban

Trần Viết Cự

0905164943

3699512

Phó T/ban

Nguyễn Hồng Minh

0905212567

Uỷ ban Kiểm tra

 

Chủ nhiệm

Ngô Ngọc Trọng

0905048049

2473555

Phó Chủ nhiệm

Mai Văn Du

0905218114

3674182

Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Lệ Thu

0905099349

Category:
Thông tin liên hệ Hội đồng nhân dân
Author: Test Test Updated: 27/09/2017 Views: 38714

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

 

Thường trực

Chủ tịch

Trần Anh Đức

0905455455

3675623

Phó Chủ tịch

Đinh Thanh

0913452785

Ban Pháp chế

 

TB Pháp chế

Nguyễn Văn Hoa

0903595496

PB Pháp chế

Ngô Trần Thụy Linh

0905482627

 

Ban Kinh tế xã hội

TB Kinh tế xã hội

Ngô Ngọc Trọng

0905048049

PB Kinh tế xã hội

Huỳnh T.Kim Chi

0907659172

Category:
Thông tin liên hệ Khối Mặt trận, đoàn thể
Author: Test Test Updated: 27/09/2017 Views: 38586

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

Uỷ ban MTTQVN

Chủ tịch

Phạm Thị Nhàn

0937002125

3674209

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Lý

0935282389

3674208

Phó Chủ tịch

Trần Tuấn

0905924776

Đoàn Thanh niên

Bí thư

Nguyễn Thị Vinh   0905851995

3674207

Phó Bí thư

Đặng Hữu Đức

0935333505

Hội LHPN

Chủ tịch

Ngô Thị Thùy Trang

0905014330

2241217

Phó Chủ tịch

Lê Thị Thu Hường

0905009298

3674211

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hạ Uyên

0905099395

Hội CCB

Chủ tịch

Ngô Tuôi

0979860865

 

3674206

Phó Chủ tịch

Phạm Ngọc Chiến

0983057532

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Thành

01228501481

Hội Nông dân

Chủ tịch

Đặng Hữu Quế

0905088118

3674212

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phiếu

0901963768

Phó Chủ tịch

Huỳnh Thị Thu

0906577595

 

 Liên đoàn Lao động

Chủ tịch

Phạm Hoa Lê

0905849064

3674210

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Kim Trinh

0903587159

IV. Các Hội xã hội

Hội người cao tuổi

          Chủ tịch

Trinh Văn Chư

0905212332

 

Phó Chủ tịch

Huỳnh Đức Thọ

0914000471

 

Hội Người mù

Chủ tịch

Phạm Toán

0905899309

3674256

Văn phòng

Phạm.T. Phú Đông

0934969885

 

Hội Nạn nhân chất

độc da cam

Chủ tịch

Đỗ Văn Hùng

01684306611

 

Phó Chủ tịch

Nguyễn Mai

0905585619

 

Hội Bảo trợ PN và TE nghèo bất hạnh

Chủ tịch

Đoàn Thịnh

0905225217

 

Hội Luật gia

Chủ tịch

Tán Thị Kim Dung

0914081959

 

Hội Đông y

Chủ tịch

Trần Phước Cầu

0914020051

 

Hội Cựu giáo chức

Chủ tịch

Mai Niên

0909509594

 

Hội Khuyến học

Chủ tịch

Trần Văn Phi

0905422779

 

Hội Từ thiện

Chủ tịch

 Nguyễn Văn Thứ

0914024934

 

 

Category:
Thông tin liên hệ Khối Nhà nước
Author: Test Test Updated: 27/09/2017 Views: 38984

Văn phòng HĐND và UBND quận

Chánh VP

Phạm Đăng Khoa 0905322832 3674159  

 

Phó Chánh VP

Nguyễn Ngô

Trung Việt

0905904139 2246151

 

Phó Chánh VP Lê Đinh Minh Hiền 0905812289 3676124

 

Bộ phận  tổng hợp

 

 

3676124

 

Bộ phận Văn thư

 

 

3674157

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

3674174

 

 

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng

Võ Linh Thể

0905449899

3674169

 

 

 

 

Phó phòng

Đoàn Văn Hòa

0905223237

 

Phó phòng

 

 

 

Phòng Nội vụ

 

   

3674163

 

 

 

 

Phó phòng

Nguyễn Thị Nga

0905661035

 

Phó phòng

Võ Văn Nam

01224572781

 

Phó phòng

 Trương Văn Vỹ

 

0905031032

 

Phòng 
Tài chính - Kế hoạch

 

   

3674173

 

 

 

Phó phòng

Phùng Mỹ Hạnh

 

0905040741

3674171

 

Phó phòng

Ngô Ngọc Á

0903525207

2246551

 

Phòng 
Tài nguyên - Môi trường

 

 

Trưởng phòng

Lê Kim Hùng

0913436817

3674167

  

 

 

Phó phòng

Đinh.P Công Anh Tuân

0934800578

 

Chi nhánhVăn phòng ĐKQSDĐ

 

Giám đốc

Lê Xuân Long

0905007177

3674309

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Vũ Thị Loan

0905335008

 

Phòng

Quản lý đô thị

 

Trưởng phòng

Lê Hoài Nam

0905194999

 

3674371

 

 

 

 

Phó phòng

Võ Thành Quý

0935999749

 

Phó phòng

Trần Phước Mỹ

0913422177

 

 

Phòng LĐ,TB&XH

 

Trưởng phòng

Lê Đức Vũ

0905169977

3674168

 

  

 

 

Phó phòng

Nguyễn Lộc

0903520877

 

Phó phòng

Đỗ Lê Hạ Yên

0977281859

 

Phòng 
Văn hoá – 
Thông tin

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hồng Ái            

0914111078

3676170

 

 

Phó phòng

Trương Hùng Mạnh

0905134170

3676017

 

 

Phó phòng

Đoàn Thị Quyên

0905151787

 

Trung tâm VH-TT&TT

Giám đốc

Kiều Phan Tuấn

0905237299

3674566

Trường Sơn, Q.Cẩm Lệ

 

 

 

 

P.Giám đốc

Nguyễn Đức Hạnh

0905688621

 
  P.Giám đốc Nguyễn Văn Vĩnh 0904081300 3673700    

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng

Phạm Hồng Thái

0935115599

3674215

359 Cách mạng tháng Tám

 

 

Phó phòng

Phạm Hồ Quỳnh Uyên

0934962767

 

 

Phó phòng

Đường Thị Lộc

0983730157

 

  Phó phòng Trần Thị Phương  0988255288      

Phòng Tư pháp

Trưởng phòng

Trần Trung Thanh

0942017729

3674161

   

Phó phòng

Đặng Thanh Hải

0913415592

 

Phó phòng

Trần Thị Bảo Khuyên

0914049403

 

Phòng Y tế

 

Trưởng phòng

Ngô Thị Lẫm

0903544736

3675827

 

 

Phó phòng

Võ Thị Thủy

0935043397

 

Thanh tra

 nhà nước

Chánh thanh tra Nguyễn Thị Hiền 0974319900

3674164

 

 

PChánh thanh tra Lê Văn Đình 0905074687  
PChánh thanh tra Hồ Văn Cầu 0905122373

 

Ban Quản lý

dự án

 

Trưởng Ban

Lê Trùng Dương

0935979877

3672909

 

 

Phó Ban

Hồ Hải Nam

0905039929

 

Phó Ban

Nguyễn Văn Thanh

0906544686

 

Trung tâm dân số

Giám đốc

Lê Thị Ngọc Diệp

0905001014

3674466

 

 

Phó Giám đốc

Bùi Thị Thanh Phượng

0905147647

 

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

 

Đội Trưởng

Phùng Thanh Hoàng

0905556869

3674162

 

 

 

Đội phó

Phan Hữu Quả

0905070242

 

Đội phó

Nguyễn Hữu Hoàng

0905127178

   

Ban Quản lý chợ

Trưởng ban

Trương Xuân Hòa

0905201203

 

 

 

 

Phó ban

Nguyễn Quang Vinh

0905297791

 

 

Hội Chữ Thập đỏ

Chủ tịch

Đặng Văn Khánh

0935303373

 

 

 

Phó Chủ tịch

Ngô Thanh Thu

0905178178

   

Phó Chủ tịch

Thái Thanh Sơn

0905929157

     

Ban Giải phóng mặt bằng

Phó Trưởng Ban

Huỳnh Đình Thống

0914469888

 

 

 

 

 

 

 

 
Category:
Thông tin liên hệ
Author: Test Test Updated: 27/09/2017 Views: 38737

V. Khối Nội chính

 

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

Cơ quan Quân sự Chỉ huy trưởng Trần Minh Sơn 0775571981 3674175  
Phó Chỉ huy Lê Trung Hòa 0984730673 3674176
Phó Chỉ huy Nguyễn Xuân Huy 0977525052
Công an Trưởng Công an Đặng Văn Khuôn 0903510595 3846718 298 Cách mạng tháng Tám
Phó Trưởng Công an Hồ Ngọc Hợp 0905001567  
Phó Trưởng Công an Đặng Minh Chánh 0905051529
Phó Trưởng Công an Nguyễn Quang Minh 0913432559

Chi Cục Thi Hành án Dân sự

 

Chi Cục trưởng

Nguyễn Tiến Dũng

0905484322

 

 

 

Chi Cục phó

Nguyễn T.Thanh Hải

0905737335

3674228

Chi Cục phó

Trần H.Minh Phương

0934999177

Toà án nhân dân

Chánh án

 Lê Tự Sinh

0905100324

3846162

 

P/Chánh án

Đỗ Thị Thu Trang

0905362623

 

Viện kiểm sát

Viện Trưởng

Trần Hoài Nam

0913443303

3846967

Viện phó

Huỳnh Phương Đông

0983004140

3846177

Viện phó

Nguyễn Thị Hồng Thanh

0949558494

3674670

 

VI. Khối các ngành

 

 

Chi cục thuế

 

Chi cục trưởng

Nguyễn Ngọc Tung

0914000169

3674197

8 Nguyễn Nhàn

Q.Cẩm Lệ

 

 

Chi cục phó

Nguyễn Công Dũng

0913415757

3674199

Chi cục phó

Nguyễn Phong

0903577844

Kho bạc

Giám đốc

 Lê Thị Mai Sương

0905333799

3674272

378 Cách mạng tháng Tám

 

Phó Giám đốc

Nguyễn T Thanh Thuỷ

0905378766

3674273

Thống kê

Trưởng phòng

Trần Thị Hoà

0935015745

3846793

 

 

Phó phòng

 Hồ Duy Khánh

0918341447

3670370

Ngân hàng NNPTNT

Giám đốc

Lê Thông

0913407555

3846149

349 Cách mạng tháng Tám

 

 

Phó Giám đốc

Ngô Ngọc Hoàng

0903516582

3670529

Phó Giám đốc

Phan Thị Đông Thanh

0914181618

3846415

NH CSXH
Cẩm Lệ-
Hoà Vang

Giám đốc

Đặng Văn Sơn

0905008308

3673111

Nguyễn Nhàn

Quận Cẩm Lệ

 

Phó Giám đốc

Cao Thị Hồng Nhung

0935001909

3674676

BHXH

Giám đốc

Nguyễn Phú Bảo

0905406930

3672408

307 Cách mạng tháng Tám

 

Phó Giám đốc

Lý Khánh Mẫn

0914003446

3846739

Trung tâm 
Y tế

Giám đốc

Trần Thiện Hùng

0905223757

3846936

 

Phó Giám đốc

Trần Ngọc Duật

0903541445

3670829

105 Nguyễn Nhàn

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Vinh

0905069960

 

Đài Truyền thanh

Trưởng Đài

Hồ Thị Minh Nhứt

0905596064

3673700

 

 

Phó Đài

Nguyễn Văn Vĩnh

0904081300

Trung tâm GDTX số 03

Giám đốc

Lê Xuyên

0934380217

3671269

TrườngChinh,

Q.Cẩm Lệ

 

Phó Giám đốc

Hoàng Thị Khánh Ly

0989434359

Bưu điện

Giám đốc

Phạm Hồng Phong

0913422455

3879452

296 Cách mạng tháng Tám

Phó Giám đốc

Vũ Thị Bích Hà

0914060456

3846102

 

Xí nghiệp Môi trường

Giám Đốc  

 Nguyễn Thành Nhân

0934163529

3696575

15B Cách mạng tháng Tám, P.Khuê Trung

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đà Nẵng

 

Giám đốc

Nguyễn Đức Trí

 

3681343

657 Trường Chinh

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Yến

0905160211

3681599

Trường THPT Hòa Vang

Hiệu trưởng

Nguyễn Phước

0905022070

3846169

101 Ông Ích Đường

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Nhiệm

0905123429

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Ngọc

0983082275

Trường THPT Cẩm Lệ

Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Phước

0905315160

 

Phường Hòa Thọ Đông

 

VII. Các Phường

Phường 
Khuê Trung

 

 

 

 

 

Bí Thư

Vũ Thành Liêm

0905789500

2241946

 128 Cách mạng tháng 8

 

 

 

Phó Bí thư

Lê Hồng Khánh

0905250708

3879066

Chủ tịch UBND

Lê Công Đông

0905220279

3697870

Phó Chủ tịch UBND

Trần Thế Nhân

0935228880

3471022

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Thị Phúc

0905016168

 

Chủ tịch HĐND

Lê Hồng Khánh

0905.250.708

 

PCT HĐND

Hoàng Thị Kim Oanh

0905.84.98.98

 

TB Pháp chế

Nguyễn Thanh Hùng

0905.04.07.54

 

TB KTXH

Hồ Thị Quỳnh Trang

0983.59.99.79

 

Văn phòng

   

3846213

Công an

   

3846233

Trạm y tế

   

3846580

 

Phường 
Hoà Xuân

 

 

 

 

Bí Thư

Nguyễn ĐìnhTrung Kiên

0779446777

3688038

 111 Hoàng Ngân, Quận Cẩm Lệ

 

 

 

 

 

 

 

Phó Bí thư      

Chủ tịch UBND

Hồ Thị Cẩm Nhung

0905840667

3846494

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Đăng Lộc

0905944579

Trạm Y tế

Phó Chủ tịchUBND

Phan Phú Cương

   

Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Toàn

0905.276.702

3846494

PCT HĐND

Nguyễn Xuân Đào

0934.945.234

3688654

TB Pháp chế

Hồ Văn Cường

0905.190.142

3879317

TB KT-XH

Hồ Đắc Lành

0906.467.008

 

Văn phòng

   

3846494

Công an

   

3688654

Trạm Y tế

   

3879317

Phường 
Hoà Thọ Đông

 

 

 

 

 

Bí Thư

Lương Hữu Hùng

0988186557

3672020

 92 Nguyễn Nhàn, Q.Cẩm Lệ

Chủ tịchUBND

Nguyễn Phước Sơn

0905146773

3816484

Phó Bí thư

Phùng Văn Thạnh

0905149147

3672020

Phó Chủ tịch UBND

Trương Thị Mỹ Linh

0935565979

 

Chủ tịch HĐND

Phùng Văn Thạnh

0905149147

 

PCT. HĐND

Lê Văn Phước

0989211500

 

TB KT-XH

Nguyễn Thị Tố Trang

090528407

 

TB Pháp chế

Đoàn Thị Khánh Trang

0945294493

 

Văn phòng

   

3879272

Công an

   

3675284

Trạm Y tế

   

3673108

Phường 
Hoà Thọ Tây

 

 

 

 

Bí Thư

Phan Văn Phong

0905113789

3675252

 Tổ 8, phường Hòa Thọ Tây

 

 

 

 

Phó Bí thư

Mai Đức Nguyên 0905268655  

Chủ tịch UBND

Phan Hữu Thuận

0905519659

2287691

Phó Chủ tịch UBND

Võ Lê Lai

0983936399

 

Phó Chủ tịch UBND

Ông Thị Thuỷ

0905545339

 

 

     

Phó chủ tịch HĐND

Mai Đức Nguyên

0905268655

 

TBPháp chế

Ngô Văn Dũng

0905202450

 

Trưởng Ban KT-XH

Trần Đình Thành

0905030799

 

Văn phòng

   

3675251

Công an

   

3674249

Trạm Y tế

   

3675708

Phường 
Hoà Phát

 

 

 

Bí Thư

Ngô Anh Tuấn

0905233996

3682957

 498 Tôn Đản, Q.Cẩm Lệ

Phó Bí thư

Hoàng Thị Ánh

0905909028

3683063

Chủ tịch UBND

Mai Xuân Tuấn

0913796349

3660436

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Thị Thúy

0707445275

2246146

Chủ tịch HĐND

Hoàng Thị Ánh

0905909028

3683723

Phó Chủ tịch
 HĐND

Trần Viết Hùng

0914049070

3660316

TB  Pháp chế

Nguyễn Thị Thúy

01207445275

3683365

TB Kinh tế

Phan Thị Kim Diệu

   

Văn phòng

   

3683723

Công an

   

3660316

Trạm Y tế

   

3683365

Hoà An

 

 

 

 

Bí Thư

Nguyễn Hoàng

0939567768

3663257

 1 Đường Hòa An 6, Q.Cẩm Lệ

Phó Bí thư

Ngô Tấn Thức

0914302930

2244713

Chủ tịch UBND

Lê Thị Ngọc Thuỷ

0908525364

3660253

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Hữu Dũng

0905313034

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Văn Sử

0906437564

Chủ tịch HĐND

Ngô Tấn Thức

0914302930

 

Phó chủ tịch HĐND

Nguyễn Kim Thành

0905727263

 

TB Pháp chế

Nguyễn Văn Đông

0905160309

 

TB KT-XH

Phan Phước Bảy

0905187752

 

Văn phòng

   

3660253

Công an

   

3660289

Trạm Y tế

 

0905661581

 
Category:
Hộp thư điện tử, số điện thoại các cơ quan quận Cẩm Lệ
Author: Test Test Updated: 14/02/2014 Views: 38052

STT ĐƠN VỊ SỐ ĐT EMAIL
  Khối cơ quan nhà nước    
1 Văn phòng HĐND và UBND 3674159 vpubnd-camle@danang.gov.vn
2 Phòng Nội vụ 3674163 noivu-camle@danang.gov.vn
3 Phòng Tư pháp 3674161 tuphap-camle@danang.gov.vn
4 Thanh tra 3674164 thanhtra-camle@danang.gov.vn
5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 3674167 tnmt-camle@danang.gov.vn
6 Phòng Kinh tế 3674169 kinhte-camle@danang.gov.vn
7 Phòng LĐ-TB và XH 3674168 ldtbxh-camle@danang.gov.vn
8 Phòng Quản lý đô thị 3674166 qldt-camle@danang.gov.vn
9 Đội KTQTĐT 3674162 dktqtdt-camle@danang.gov.vn
10 Phòng Y tế 3675827 yte-camle@danang.gov.vn
11 Phòng GD và ĐT 3674214 gddt-camle@danang.gov.vn
12 Phòng TC-KH 3674171 tckh-camle@danang.gov.vn
13 Phòng VH-TT 3674170 vhtt-camle@danang.gov.vn
14 TT Dân số gia đình và trẻ em 3674466 danso-camle@danang.gov.vn
15 BQL các dự án đầu tư XDCB 3672909 bqlxdcb-camle@danang.gov.vn
16 Văn thư VP HĐND và UBND 3674157 vanthu-camle@danang.gov.vn
17 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 3674174 bptnhs-camle@danang.gov.vn
18 Ban quản lý các chợ   bqlccl@danang.gov.vn
19 Trung tâm Văn hóa - Thể thao 3674566 ttvhttcl@danang.gov.vn
20 Đài Truyền thanh 3673700 dttcl@danang.gov.vn
21 Ban  Giải phóng mặt bằng   gpmbcl@danang.gov.vn
  Khối UBND các phường    
1 UBND phường Hòa Thọ Đông 3879272 ubndphoathodong@danang.gov.vn
2 UBND phường Hoà Xuân 3846494 unbdphoaxuan@danang.gov.vn
3 UBND phường Khuê Trung 3846213 ubndpkhuetrung@danang.gov.vn
4 UBND phường Hoà Thọ Tây 3675251 unbdphoathotay@danang.gov.vn
5 UBND phường Hoà Phát 3660436 unndphoaphat@danang.gov.vn
6 UBND phường Hoà An 3660253 ubndphoaan@danang.gov.vn

 

Category:

Quản lý video Quản lý video